ClickCease
+ 1-915-850-0900 spinedoctors@gmail.com
පිටුව තෝරන්න

සුවතාව

සායන සුවතා කණ්ඩායම. කොඳු ඇට පෙළ හෝ කොන්දේ වේදනා තත්ත්වයන් සඳහා ප්‍රධාන සාධකයක් වන්නේ නිරෝගීව සිටීමයි. සමස්ත සුවතාවයට සමබර ආහාර වේලක්, සුදුසු ව්‍යායාමයක්, ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම්, විවේකී නින්දක් සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් ඇතුළත් වේ. මෙම යෙදුම බොහෝ ආකාරවලින් යෙදී ඇත. නමුත් සමස්තයක් වශයෙන්, අර්ථ දැක්වීම පහත පරිදි වේ.

එය පූර්ණ විභවය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ සවිඥානක, ස්වයං-මෙහෙයවන සහ පරිණාමය වන ක්‍රියාවලියකි. එය බහුමාන වේ, මානසික/ආධ්‍යාත්මික සහ කෙනෙකු ජීවත් වන පරිසරය යන දෙකම එකට ගෙන ඒම. එය ධනාත්මක වන අතර අප කරන දේ ඇත්ත වශයෙන්ම නිවැරදි බව තහවුරු කරයි.

එය වඩාත් සාර්ථක ජීවන රටාවක් සඳහා මිනිසුන් දැනුවත් වී තේරීම් කරන ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාවලියකි. පුද්ගලයෙකු තම පරිසරයට/ප්‍රජාවට දායක වන ආකාරය මෙයට ඇතුළත් වේ. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන අවකාශයන් සහ සමාජ ජාල ගොඩනැගීම ඔවුන්ගේ අරමුණයි. එය පුද්ගලයෙකුගේ විශ්වාස පද්ධති, සාරධර්ම සහ ධනාත්මක ලෝක ඉදිරිදර්ශනයක් නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ.

මේ සමඟම නිතිපතා ව්‍යායාම, සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක්, පුද්ගලික ස්වයං රැකවරණය සහ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුත්තේ කවදාදැයි දැන සිටීමේ ප්‍රතිලාභ ලැබේ. වෛද්‍ය ජිමිනෙස්ගේ පණිවිඩය නම් යෝග්‍යව සිටීම, සෞඛ්‍ය සම්පන්නව සිටීම සහ අපගේ ලිපි, බ්ලොග් සහ වීඩියෝ එකතුව පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම සඳහා කටයුතු කිරීමයි.


Nutrients & Supplements For Nerve Repair With Decompression

Nutrients & Supplements For Nerve Repair With Decompression

හැදින්වීම

එම මධ්යම ස්නායු පද්ධතිය transmits information between the brain, muscles, and organs through 31 nerve roots from the spinal cord. These nerve roots are interconnected with the body’s muscles and organs, ensuring each body section is connected to the upper and lower extremities. The neuron signals transmitted through these nerve roots provide අනුකම්පාව සහ parasympathetic signaling, allowing the body and its systems to function correctly. However, injuries and pathogens affecting the nerve roots can cause the neuron signals to become unstable, involving the muscles, tissues, and vital organs and leading to නිදන්ගත තත්ත්වයන් and pain-like symptoms. Fortunately, small changes in diet and supplements can help reduce nerve pain and improve a person’s quality of life. This article will discuss nerve pain and its symptoms, how nutrients and supplements can help reduce it, and non-surgical treatments that can help restore the body from nerve pain. We work with certified medical providers who use our patients’ valuable information to provide non-surgical treatments for nerve pain combined with nutrients and supplements from reoccurring. We encourage patients to ask essential questions and seek education from our associated medical providers about their condition. Dr. Jimenez, D.C., provides this information as an educational service. වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

 

How Does Nerve Pain Occur In The Body?

 

Have you been experiencing pins and needles in your hands or feet or constant muscle twitches? Maybe you’re feeling pain in your upper or lower extremities. If you’ve had these sensations all over your body, it could be due to nerve pain affecting your musculoskeletal system. පර්යේෂණ අධ්යයන පෙන්වා දී ඇත nerve pain is often caused by a lesion or disease that is affecting the brain’s somatosensory system. This can cause an imbalance in neuron signaling and disrupt information traveling to the brain. The somatosensory system is responsible for our ability to feel, touch, and experience pressure and pain. When it’s affected by injuries or pathogens, information can be disrupted in the spinal cord and brain. Additional research studies revealed that nerve pain could be caused by compressed nerve roots, leading to ongoing or intermittent pain that may spread to different areas and cause structural changes involving peripheral and central sensitization. This can lead to associated symptoms that can disrupt normal body functions.

 

Nerve Pain Symptoms

It might be nerve pain if you are feeling pain in your upper or lower extremities. පර්යේෂණ අධ්‍යයනයන් අනාවරණය කර ඇත that this type of pain can cause symptoms that feel like pain in your muscles or organs, but neurological disorders may cause it. The severity and specific symptoms can vary from person to person. Some common symptoms of nerve pain include:

 • යොමු කරන ලද වේදනාව
 • නිමක් නැතිව
 • තින්ග්ලිං
 • සංජානන its නතා
 • Loss of sensory and motor function
 • ප්රදාහය
 • Pain to light touches

Nerve pain is a common issue for those with chronic conditions, and පර්යේෂණ පෙන්නුම් කරයි that nociceptive and neuropathic pain mechanisms are interconnected. For instance, back pain and radiculopathy are often linked, causing referred pain. This means that the pain receptors are in a different location from where the pain originated. However, there are ways to alleviate nerve pain symptoms and address underlying factors contributing to this discomfort.

 


The Functional Medicine Approach- Video

Suppose you suffer from nerve pain and seek to alleviate the symptoms and restore your body’s natural state. While making small changes can help, they may not provide quick results. However, functional medicine and non-surgical treatments can help with nerve pain and associated symptoms. The video above explains how functional medicine is safe and personalized and can be combined with other therapies to strengthen surrounding muscles and ligaments. By being more mindful of your body’s needs, you can find relief from nerve pain and improve your overall health.


Nutrients For Nerve Pain

 

Dr. Eric Kaplan, D.C., FIAMA, and Dr. Perry Bard, D.C., wrote “The Ultimate Spinal Decompression” and explained that our body’s nerves require constant nutrients for maintenance and repair. It’s crucial to incorporate various nutrients and supplements to reduce nerve pain and its symptoms. Here are some essential body nutrients that can help alleviate nerve pain.

 

නයිට්රික් ඔක්සයිඩ්

The body produces a vital nitric oxide nutrient, which can help alleviate nerve pain. Insufficient nitric oxide production can result in health issues such as high blood pressure, erectile dysfunction, and respiratory and cardiovascular problems. Nitric oxide works as a vasodilator, relaxing the blood vessels in the inner muscles, promoting increased blood flow, and reducing elevated blood pressure levels. Nitric oxide is crucial in supporting the nervous and cardiovascular systems, ensuring that neuron signals in nerve roots remain stable. Research studies indicate that taking nitric oxide supplements can enhance exercise performance.

 

ඒටීපී

ATP is a crucial nutrient that the human body naturally produces. Its primary role is to store and generate energy within the cells. ATP plays a significant role in the proper functioning of various organs and muscles in the body. The body’s metabolic pathway, cellular respiration, creates ATP, one of the most efficient processes. We use ATP in our daily lives by consuming food and drinks, and the air we breathe helps break down ATP, thus producing water in the body. Additionally, when the body is in motion, ATP works with nitric oxide to produce energy output in the nerves, muscles, and organs.

 

Supplements For Nerve Pain

The body requires supplements in addition to nutrients to alleviate symptoms of fatigue, inflammation, and pain caused by nerve pain. Nerve pain can affect the parasympathetic and sympathetic nerves, leading to disrupted neuron signals, resulting in the brain sending the immune system to attack healthy cellular structures as if they were foreign invaders. However, පර්යේෂණ පෙන්වා දී ඇත that incorporating supplements can help reduce the inflammatory effects of nerve pain, improve neural regeneration, reduce oxidative stress, and enhance motor and functional recovery from injured nerves.

 

Treatments For Nerve Pain

To effectively reduce the impact of nerve pain, individuals often consult with their primary doctor to develop a personalized treatment plan. Nutrients and supplements are only half of the recovery process. Non-surgical treatments such as chiropractic care, physical therapy, and spinal decompression can significantly lower chronic conditions associated with nerve pain. අධ්යයන පෙන්වා දී ඇත that compressed nerve roots caused by pathological factors can lead to overlapping risk profiles that affect the body. Spinal decompression is a treatment that relieves compressed nerves through gentle traction on the spinal disc. Spinal decompression, combined with a healthy diet, exercise, and other therapies, can educate people on preventing nerve pain from returning.

 

නිගමනය

Nerve pain can severely impact a person’s life, causing disability and reduced quality of life due to its potential risks to muscles, organs, and tissues. However, incorporating a variety of nutrients and supplements into the body can help reduce the effects of nerve pain. By combining these methods with non-surgical treatments, individuals can better understand what’s happening to their bodies and work to restore them to normal. A personalized plan for health and wellness that includes these techniques can alleviate nerve pain and its symptoms and promote natural healing.

 

ආශ්රිත

Abushukur, Y., & Knackstedt, R. (2022). The Impact of Supplements on Recovery After Peripheral Nerve Injury: A Review of the Literature. Cureus, 14(5). doi.org/10.7759/cureus.25135

Amjad, F., Mohseni-Bandpei, M. A., Gilani, S. A., Ahmad, A., & Hanif, A. (2022). Effects of non-surgical decompression therapy in addition to routine physical therapy on pain, range of motion, endurance, functional disability and quality of life versus routine physical therapy alone in patients with lumbar radiculopathy; a randomized controlled trial. BMC මස්කියුෙලොස්ෙකලටල් ආබාධ, 23(1). doi.org/10.1186/s12891-022-05196-x

Campbell, J. N., & Meyer, R. A. (2006). Mechanisms of Neuropathic Pain. නියුරෝන, 52(1), 77–92. doi.org/10.1016/j.neuron.2006.09.021

Colloca, L., Ludman, T., Bouhassira, D., Baron, R., Dickenson, A. H., Yarnitsky, D., Freeman, R., Truini, A., Attal, N., Finnerup, N. B., Eccleston, C., Kalso, E., Bennett, D. L., Dworkin, R. H., & Raja, S. N. (2017). Neuropathic pain. Nature Reviews Disease Primers, 3(1). doi.org/10.1038/nrdp.2017.2

Finnerup, N. B., Kuner, R., & Jensen, T. S. (2021). Neuropathic Pain: From Mechanisms to Treatment. කායික සමාලෝචන, 101(1), 259–301. doi.org/10.1152/physrev.00045.2019

Kaplan, E., & Bard, P. (2023). අවසාන කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය. ජෙට්ලාන්ච්.

Kiani, A. K., Bonetti, G., Medori, M. C., Caruso, P., Manganotti, P., Fioretti, F., Nodari, S., Connelly, S. T., & Bertelli, M. (2022). Dietary supplements for improving nitric-oxide synthesis. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 63(2 Suppl 3), E239–E245. doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2S3.2766

වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

තෘප්තිමත් සලාදයක් සෑදීම: El Paso Back Clinic

තෘප්තිමත් සලාදයක් සෑදීම: El Paso Back Clinic

තෘප්තිමත් සලාදයක් යනු විටමින්, ඛනිජ ලවණ සහ තන්තු වලින් වැඩි පලතුරු සහ එළවළු ලබා ගැනීමට හොඳ ක්‍රමයකි. නිවැරදි අමුද්රව්ය භාවිතා කරන සලාදයක් පිරවුම් ආහාරයක් විය හැකිය. ගිම්හාන තාපය ආරම්භ වීමත් සමඟ, ඔබේ ප්‍රියතම අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ඉක්මන්, තෘප්තිමත් සලාදයක් සෑදීම සිසිල් වීමට උපකාරී වේ, නැවත විජලනය කරන්න, සහ ශරීරය ඉන්ධනය. 

තෘප්තිමත් සලාදයක් සෑදීම: EP ක්‍රියාකාරී චිරොක්ට්‍රැක්ටික් සායනය

තෘප්තිමත් සලාදයක් සෑදීම

කොළ හරිතයන්

 • කොළ පැහැති කොළ වලින් ආරම්භ කරන්න.
 • ඒවා අඩු කැලරි ප්‍රමාණයක් සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න තන්තු ප්‍රභවයකි.
 • විවිධ ප්‍රභේදවලට අයිස්බර්ග් සලාද කොළ, කොළ සලාද කොළ, නිවිති, එස්කරෝල්, රෝමයින්, ගෝවා සහ බටර් සලාද ඇතුළත් වේ.
 • එම තද කොළ වැඩි පෝෂ්‍ය පදාර්ථ පිරිනමන්න.

එළවළු

 • කැරට්, ගම්මිරිස්, කොළ බෝංචි, වම්බටු, බ්‍රසල්ස් පැළ, බ්‍රොකොලි, වට්ටක්කා, ගෝවා, zucchini, තක්කාලි, පිපිඤ්ඤා, ළූණු හෝ ලූණු.
 • අමු කැට හෝ පිසූ එළවළු හොඳ එකතු කිරීමකි.
 • ඉතිරි පිසූ එළවළු වැඩ කරනු ඇත.
 • දීප්තිමත් වර්ණ සහිත එළවළු ප්‍රතිඔක්සිකාරක, තන්තු, විටමින් සහ ඛනිජ ලවණවලින් පොහොසත් ෆ්ලේවනොයිඩ් ඇත.
 • තෝරා සියලු වර්ණ සහ අර්ධ කෝප්ප දෙකක් හෝ තුනක් එකතු කරන්න.

ධාන්ය - පිෂ්ඨය

 • එක් කරන්න ධාන්ය වර්ග or පිෂ් chy මය එළවළු.
 • පිසූ කෑමක්:
 • දුඹුරු සහල්, බාර්ලි හෝ ක්විනෝවා වැනි සම්පූර්ණ ධාන්ය.
 • බැදපු බතල හෝ පිසූ බටර් නට් ස්කොෂ් වැනි පිෂ්ඨමය එළවළු.
 • මේවා තන්තු, සංකීර්ණ කාබෝහයිඩ්රේට්, විටමින් සහ ඛනිජ සපයයි.

පලතුරු

 • පලතුරු හෝ බෙරි වර්ග, බ්ලූබෙරීස්, රාස්ප්බෙරි, බ්ලැක්බෙරි, දෙළුම් බීජ, ඇපල් පෙති, දොඩම්, රට ඉඳි සහ මුද්දරප්පලම් වලට විටමින්, තන්තු සහ ප්‍රතිඔක්සිකාරක එකතු කළ හැකිය.
 • ඇපල් පෙති කෝප්ප එකහමාරක් කැලරි 30 ක් ඇත.
 • බෙරි කෝප්ප එකහමාරක් කැලරි 40 ක් පමණ ඇත.

ප්රෝටීන්

 • තදින් තම්බා බිත්තරයක් යනු ප්‍රෝටීන් ප්‍රභවයකි.
 • කෙට්ටු හරක් මස්, පිසූ ඉස්සන්, ටූනා, චිකන් පියයුරු, චීස් තීරු, බෝංචි හෝ රනිල කුලයට අයත් බෝග, හුම්මස්, ටෝෆු හෝ ගෘහ චීස්.
 • කොටස් ප්රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වන්න.
 • කැඩුණු කුකුල් මස් කෝප්ප හතරෙන් එකක් හෝ එක් බිත්තරයක් කැලරි 75 ක් එකතු කරයි.
 • ටූනා ටින් භාගයක් කැලරි 80 ක් පමණ එකතු කරයි.
 • එය අඩු මේදය මත පදනම්ව, කැට හෝ ඉරා දැමූ මොසරෙල්ලා හෝ චෙඩ්ඩර් චීස් අවුන්ස දෙකක් කැලරි 200 ක් එකතු කළ හැකිය.

ඇට වර්ග හෝ බීජ

 • ආමන්ඩ්, කජු, walnuts, pecans, සූරියකාන්ත, වට්ටක්කා, හෝ චියා බීජ එකතු කිරීම සඳහා විශිෂ්ටයි.
 • සියලුම ඇට වර්ග ප්‍රෝටීන් සහ හෘද සෞඛ්‍ය සම්පන්න බහු අසංතෘප්ත සහ මොනොසැටරේටඩ් මේද අම්ල එකතු කරයි.
 • ඇට වර්ග අටෙන් එකක් කෝප්පයක් කැලරි 90 ක් පමණ එකතු කරයි.
 • Walnuts වල ඔමේගා-3 මේද අම්ල අඩංගු වේ.

සලාද ඇඳීම

 • සලාද සැරසිලි එකතු කරන්න.
 • සාමාන්‍ය වාණිජ සලාද ඇදුම් මේස හැන්දක් කැලරි 50 සිට 80 දක්වා එකතු කරයි.
 • අඩු මේද සහ අඩු කැලරි සහිත ඇඳුම් තිබේ.
 • නැවුම් මිරිකා ලෙමන් හෝ දෙහි යුෂ භාවිතා කරන්න.
 • සමඟ ඇඳුමක් සාදන්න අලිගැට පේර, walnut හෝ අමතර වර්ජින් ඔලිව් තෙල්.

අඩු කාබෝහයිඩ්රේට් ටැකෝ සලාද

මෙය පහසු වට්ටෝරුවකි. මස් පෙර සූදානම් කළ හැකි හෝ වෙනත් ආහාර වේලකින් ඉතිරි විය හැක.

අමුද්රව්ය

 • රාත්තලක් කෙට්ටු බිම් හරක් මස් - 85% සිට 89% දක්වා කෙට්ටු.
 • මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්.
 • ලුණු හා ගම්මිරිස්, රස.
 • හරිත ළූණු, වෙන් වෙන් සුදු සහ කොළ කොටස් සමග කැඩුණු.
 • සලාද කොළ එක් හිසක්, කැඩුණු.
 • එක් මධ්යම තක්කාලි, කැඩුණු.
 • එක් අලිගැටපේර, කැට කපා.
 • විකල්ප - පෙති කපන ලද ඔලිව් අවුන්ස 4 ටින් එකක්.
 • ගාන ලද මේද රහිත චෙඩ්ඩර්, මොන්ටෙරේ ජැක් චීස් හෝ සංයෝජනයක් 1 1/2 කෝප්ප.
 • 1/2 කෝප්ප මේදය රහිත ග්‍රීක හෝ සාමාන්‍ය යෝගට්.
 • 1/2 කෝප්ප සල්සා.

සකස් කිරීම

 • මිරිස් කුඩු, ළූණු වල සුදු කොටස සහ ලුණු හා ගම්මිරිස් සමග කබලෙන් ලිපට හරක් මස් උයන්න.
 • පිසූ පසු, පෑන් ආවරණය කරන්න.
 • විශාල සලාද භාජනයක් තුළ හරිත ළූණු, සලාද කොළ, තක්කාලි, අලිගැට පේර සහ ඔලිව් මිශ්ර කරන්න.
 • මස් සහ චීස් එකතු කර මෘදු ලෙස එකට එකතු කරන්න.
 • අඩු මේද හෝ අඩු කැලරි ඇඹුල් ක්රීම්, යෝගට්, හෝ සල්සා සමග ඉහළට.
 • අඹරන ලද තුර්කිය, කුකුල් මස් හෝ ඌරු මස් වැනි වෙනත් මස් උත්සාහ කරන්න.
 • නිර්මාංශ විකල්පයක් සඳහා, බිම මස් වෙනුවට බෝංචි හෝ වයනය සහිත එළවළු ප්රෝටීන්.
 • බෝංචි එකතු කිරීම තන්තු, ප්රෝටීන් සහ සම්පූර්ණ කාබෝහයිඩ්රේට වැඩි කරයි.

ශරීර සංඥා විකේතනය කර ඇත


ආශ්රිත

Chambers L, McCrickerd K, Yeomans MR. තෘප්තිය සඳහා ආහාර ප්‍රශස්ත කිරීම. ආහාර විද්‍යාව සහ තාක්ෂණයේ ප්‍රවණතා. 2015;41(2):149-160. doi:10.1016/j.tifs.2014.10.007

කොක්ස්, බීඩී සහ අල්. "හෘද වාහිනී රෝග සහ පිළිකා වර්ධනයට අදාළව සලාද එළවළු සහ නැවුම් පලතුරු සෘතුමය පරිභෝජනය." මහජන සෞඛ්‍ය පෝෂණය පරිමාව. 3,1 (2000): 19-29. doi:10.1017/s1368980000000045

Dreher ML, Davenport AJ. අලිගැට පේර සංයුතිය සහ විභව සෞඛ්ය බලපෑම් ඇත. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(7):738-750. doi:10.1080/10408398.2011.556759

Roe, Liane S et al. "සලාද සහ තෘප්තිය. ආහාර ශක්ති පරිභෝජනය මත සලාද පරිභෝජනයේ වේලාවේ බලපෑම." ආහාර රුචිය පරිමාව. 58,1 (2012): 242-8. doi:10.1016/j.appet.2011.10.003

සෙබස්තියන්, රොන්ඩා එස්., සහ අල්. "එක්සත් ජනපදයේ සලාද පරිභෝජනය ඇමරිකාවේ අපි කන දේ, NHANES 2011-2014." FSRG ආහාර දත්ත සංක්ෂිප්ත, එක්සත් ජනපද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව (USDA), පෙබරවාරි 2018.

Yen, P K. "පෝෂණය: සලාද හැඟීම." වයෝවෘද්ධ හෙද (නිව් යෝර්ක්, NY) වෙළුම. 6,4 (1985): 227-8. doi:10.1016/s0197-4572(85)80093-8

ට්‍රෙඩ්මිල් ඇවිදීමේ ව්‍යායාම දෝෂ: එල් පැසෝ ආපසු සායනය

ට්‍රෙඩ්මිල් ඇවිදීමේ ව්‍යායාම දෝෂ: එල් පැසෝ ආපසු සායනය

ට්‍රෙඩ්මිල් එකක වැඩ කිරීම පිටතට යාමට හෝ දේවල් වෙනස් කිරීමට නොහැකි වූ විට හෘද වාහිනී ව්‍යායාම ලබා ගැනීමට හොඳ ක්‍රමයකි. කෙසේ වෙතත්, එය යන්ත්රයට නැගී ඇවිදීම හෝ ධාවනය කිරීම පමණක් නොවේ. ඕනෑම දෙයක් මෙන්, තුවාල වැළැක්වීම සඳහා නිසි ස්වරූපය සහ ඉරියව්ව වැදගත් වේ. මෙමගින් පුද්ගලයාට වඩාත් සුමටව හා වේගයෙන් ඇවිදීමට, වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් දහනය කිරීමට සහ සම්පූර්ණ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ඉරියව්වට බලපාන හෝ ට්‍රෙඩ්මිල් එකක් මත ඇවිදීමට අපහසු වන වෛද්‍ය තත්වයක් ඇති පුද්ගලයින්, තත්වය උග්‍ර නොකර හෝ අවදානමට ලක් නොවී ක්‍රියා කළ හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා නිර්දේශ සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා සමඟ කතා කළ යුතුය.. ට්‍රෙඩ්මිල් එකක් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන්ට ඇති ඕනෑම ගැටලුවක් විසඳීමට ශාරීරික හෝ වෘත්තීය චිකිත්සකයෙකු සමඟ වැඩ කිරීමේ විකල්පයක් ඇත.

ට්‍රෙඩ්මිල් ඇවිදීමේ ව්‍යායාම දෝෂ: EP චිරොක්ට්‍රැක්ටික් කණ්ඩායම

ට්‍රෙඩ්මිල් ඇවිදීමේ ව්‍යායාම දෝෂ

ආරක්ෂාව

සාමාන්‍ය දෝෂයක් වන්නේ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වන පටියක් සහිත ට්‍රෙඩ්මිල් එකකට පැමිණීමයි. මෙය අනවශ්‍ය දෙයක් ලෙස පෙනුනත් බොහෝ අනතුරු සිදුවන්නේ පුද්ගලයන් නිකම්ම උඩ පනින විටය. තුවාල වළක්වා ගැනීම සඳහා, මෙම ආරක්ෂක ඉඟි අනුගමනය කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

 • යන්ත්රය අක්රිය කර ඇති බවට වග බලා ගන්න.
 • හදිසි නැවතුම් ස්විචය කොහේදැයි දැන ගන්න.
 • පාදම/ධාවන තට්ටුව අසල සිටින්න.
 • ක්ලිප් කරන්න ආරක්ෂිත යතුර ඔබ ලිස්සා ගියහොත් හෝ පැකිලී ගියහොත් ට්‍රෙඩ්මිල් එක නතර කිරීමට ඔබේ ශරීරයට.
 • ට්‍රෙඩ්මිල් එක ආරම්භ කර එය මන්දගාමී වේගයට සකසන්න.
 • වේගය දෙස බලා ප්‍රවේශමෙන් චලනය වන පඩිපෙළට යන්න.
 • යානයේ සුවපහසු ලෙස එක් වරක් වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන්න.

වැරදි සපත්තු

සෞඛ්‍ය සම්පන්න පියවරක් වන්නේ ඉදිරි පාදය මතුපිටින් මඳක් ඈතින් තබා විලුඹ ඉදිරියෙන් පහර දීමයි. එවිට පාදය විලුඹේ සිට පාදය දක්වා පෙරළේ; ඇඟිල්ල බිම සිටින විට, පුද්ගලයා ඊළඟ පියවරට අඩක් ගොස් ඇති අතර, ඉදිරි පාදය දැන් පසුපස පාදය වන අතර ඊළඟ පියවර ගැනීමට ඇඟිලි තල්ලු කිරීමට සූදානම් වේ.

 • මෙම අනුපිළිවෙල හැකි වන්නේ නම්යශීලී සපත්තු වලින් පමණි.
 • තද සපත්තු පැළඳීමෙන් පෙරළීමට ඉඩ නොදිය හැකිය.
 • තද සපත්තු නිසා පාදය පහළට ගසාගෙන යයි.
 • ශරීරය සහ ඇවිදීම පැතලි පාදයක් බවට පත්වේ.
 • ඇවිදීමේ සැසියකදී මිනිත්තු කිහිපයක් ගත කර පාද කරන්නේ කුමක්දැයි සිතා බලන්න.
 • ඔවුන් විලුඹෙන් පහර දෙන බවට වග බලා ගන්න, පියවර හරහා පෙරළෙන්න, සහ පසුපස පාදය ප්රමාණවත් තල්ලුවක් ලබා දෙයි.
 • ඔබගේ වර්තමාන සපත්තු තුළ ඔබට මෙය කළ නොහැකි නම්, වෙනත් නම්යශීලී දෙස බැලීමට කාලයයි ඇවිදීමේ / ධාවන සපත්තු.

අත්වැට අල්ලාගෙන සිටීම

 • අත්වැටවල් ස්ථාවරත්වය සපයයි, නමුත් ස්වභාවික ඇවිදීමේ ඉරියව්ව හෝ ස්වභාවික චලනය සෞඛ්ය සම්පන්න ඉදිරි ගමනක් සහ අත් චලනය ඇතුළත් වේ.
 • අත් පටි මත නිරන්තරයෙන් අල්ලාගෙන සිටීම මෙම චලනය සඳහා ඉඩ නොදේ.
 • අත් පටි භාවිතා නොකර මන්දගාමී වේගයකින් ඇවිදීම හෝ ධාවනය කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.
 • පුද්ගලයන්ට රේල් පීලි මත අල්ලාගෙන සිටීමේ වේගයට වඩා අඩු වේගයකින් වඩා හොඳ ව්‍යායාමයක් ලැබෙනු ඇත.
 • ආබාධිත හෝ සමතුලිත ගැටළු ඇති පුද්ගලයින්ට අත් පටි අවශ්‍ය විය හැකි අතර සෞඛ්‍ය සම්පන්න ව්‍යායාම නිර්දේශ සඳහා පුහුණුකරුවෙකු හෝ භෞත චිකිත්සකවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතුය.

ඉදිරියට නැඹුරු

නිසි ලෙස ඇවිදීමේ ඉරියව්ව යනු ශරීරය කෙළින්, ඉදිරියට හෝ පසුපසට නැඹුරු නොවීමයි.

 • ට්‍රෙඩ්මිල් එකට යාමට පෙර, ඔබේ ඉරියව්ව පරීක්ෂා කර නැවත සකස් කරන්න.
 • උදරය සම්බන්ධ කර පවත්වා ගන්න මධ්යස්ථ කොඳු ඇට පෙළ.
 • උරහිස් උඩු යටිකුරු නොවන පරිදි පසුපසට පෙරළන්න.
 • ට්‍රෙඩ්මිල් එකට නැග ඇවිදින්න.
 • මෙම අවංක ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීමට ඔබට මතක් කරන්න.
 • වේගය හෝ ආනතිය වෙනස් කරන විට, ඔබේ ඉරියව්ව නැවත පරීක්ෂා කරන්න.

පහළට බැලීම සහ ඉදිරියෙන් නොවේ

 • සෞඛ්‍ය සම්පන්න ඇවිදීමේ ඉරියව්වක් යනු හිස ඉහළට සහ ඇස් ඉදිරියට ගෙන යාමයි.
 • සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ඇවිදීමේ ඉරියව්වක් බෙල්ල, උරහිස් සහ උරහිස් වලට හේතු විය හැක අඩු පිටුපස වේදනාව.
 • නුසුදුසු ඉරියව් ශරීරයට සම්පූර්ණ, සම්පූර්ණ හුස්ම ගැනීමට ඉඩ නොදේ.
 • එය සෞඛ්‍යයට අහිතකර වාඩි වී සිටින ඉරියව් ද ශක්තිමත් කරයි.
 • උරහිස් පරීක්ෂා කර ඒවා ඉදිරියට නොපැමිණෙන බව සහතික කිරීම සඳහා සෑම මිනිත්තු කිහිපයකට වරක් පසුපසට පෙරළන්න.

ඉක්මවා යාම

 • ඉක්මවා යාම එයින් අදහස් වන්නේ ඉදිරිපස විලුඹ ශරීරයට ඉදිරියෙන් බොහෝ දුරින් බිම වදින බවයි.
 • බොහෝ පුද්ගලයන් වේගයෙන් ඇවිදීමට මෙය කරයි.
 • අධික ලෙස ගමන් කිරීම නිසා පාදය ලිස්සා යාමට හේතු විය හැක, එය ගමනක් සහ/හෝ වැටීමකට හේතු විය හැක.
 • සෞඛ්‍ය සම්පන්න ඇවිදීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඉදිරිපස විලුඹ ශරීරයට සමීප වන අතර පසුපස පාදය බලවත් තල්ලුවක් සැපයීම සඳහා බිම වැඩි වේලාවක් රැඳී සිටීමයි.
 • මෙම තල්ලු කිරීම වැඩි වේගයක් සහ බලයක් සපයන අතර වැඩි කැලරි දහනය කිරීමට මාංශ පේශි වඩා හොඳින් ක්‍රියා කරයි.
 • ආරම්භයේදී ඔබට ඉදිරි ගමන කෙටි කිරීමට සහ කෙටි පියවර ගැනීමට අවශ්‍ය විය හැක.
 • ඉන්පසු පසුපස පාදය දැනීම සහ සෑම පියවරක් සමඟම සම්පූර්ණ තල්ලුවක් ලබා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.
 • එය හුරුපුරුදු වන තෙක් සහ ඇවිදීම වේගවත් හා පහසු වන තෙක් සෑම සැසියකටම මිනිත්තු කිහිපයක් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න.

ආයුධ චලනය නැත

 • අත් පටි අවශ්ය නොවේ නම්, ද ආයුධ චලනය විය යුතුය ව්යායාම අතරතුර.
 • නිසි ලෙස හස්ත චලනය ශරීරයට වේගයෙන් ගමන් කිරීමට සහ වැඩි කැලරි දහනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
 • සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ඉරියව් වලින් වර්ධනය වූ උරහිස් සහ බෙල්ලේ ගැටළු වලට පැද්දීමේ චලනය උපකාරී වේ.
 • කකුල් පමණක් දෑත් මෙන් වේගයෙන් ගමන් කරයි.
 • කකුල් වේගවත් කිරීම සඳහා, අත් වේගවත් කරන්න.

ඉතා වේගයෙන් යනවා

 • නිසි ලෙස ඇවිදීමේ ඉරියව්ව සහ හැඩය පවත්වා ගනිමින් ශරීරයට යා හැකි වේගයෙන් පමණක් යන්න.
 • ඔබ්බට පැදීම, ඉදිරියට නැඹුරු වීම හෝ උරහිස් එල්ලීම ආරම්භ වන්නේ නම්, ශරීරයට නිවැරදිව ඇවිදීමට ඉඩ සලසන සුවපහසු/පවත්වා ගත හැකි වේගයක් ලැබෙන තෙක් වේගය අඩු කරන්න.
 • ව්‍යායාමය ප්‍රයෝජනවත් යැයි හැඟෙන්නේ නැත්නම්
 • අධික වේගයෙන් ඇවිදීමේ නරක ස්වරූපයක් ඇති පුද්ගලයින් ධාවන කාල පරතරයන් එකතු කිරීම සලකා බැලිය හැකිය.
 • ධාවනය වැඩි හෘද ස්පන්දන වේගය වේගවත් පිපිරුම් ඇති කරන අතර ස්වරූපය වෙනස් කරයි.

ධාවන කාල පරතරයන්

 • මිනිත්තු 3 සිට 5 දක්වා මන්දගාමී වේගයකින් උණුසුම් කරන්න.
 • නිසි ඇවිදීමේ ආකෘතියක් පවත්වා ගත හැකි වේගවත් වේගයකට ඇවිදීමේ වේගය වැඩි කරන්න.
 • පැනීමේ වේගයට ගැලපෙන පරිදි ජෝගුවක් ආරම්භ කර වේගය වැඩි කරන්න.
 • මිනිත්තු 1 සිට 3 දක්වා ජෝග් කරන්න.
 • මිනිත්තු 3 සිට 5 දක්වා වේගවත් ඇවිදීමේ වේගය වෙත ආපසු යන්න.
 • මිනිත්තු 1 සිට 3 දක්වා ජෝග් කරන්න.
 • ව්යායාමයේ අවසානය දක්වා නැවත නැවත කරන්න.
 • සිසිල් කිරීම සඳහා පහසු ඇවිදීමේ වේගයකින් විනාඩි 3 සිට 5 දක්වා අවසන් කරන්න.

ඔබටම අභියෝග කරන්න

ශරීරය ව්‍යායාමයකට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුගත වූ විට, වැඩි යෝග්‍යතාවයක් ලබා ගැනීමට සහ අභිප්‍රේරණයෙන් සිටීමට ශරීරයට අභියෝග කිරීමට කාලයයි. ව්‍යායාම විචල්‍ය තීව්‍රතාවය, කාලසීමාව, සංඛ්‍යාතය සහ/හෝ මාදිලිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙහිදීය.

තීව්රතාව

 • ආනතිය හෝ වේගය වැඩි කිරීමෙන් තීව්‍රතාව එක් කරන්න.

කාල සීමාව

 • ට්‍රෙඩ්මිල් එකට ගත කරන කාලය වැඩි කරන්න.
 • සති කිහිපයක් සඳහා විනාඩි 30 ක් වැය කරන්නේ නම්, අවම වශයෙන් එක් සතිපතා සැසියක් සඳහා විනාඩි 45 දක්වා වැඩි කරන්න.
 • සති දෙකකට පසු, විනාඩි 60 දක්වා වැඩි කරන්න.

සංඛ්යාත

 • ශරීරය ට්‍රෙඩ්මිල් ඇවිදීමට භාවිතා කළ පසු, සෑම දිනකම හෝ සෑම දිනකම සැසියක් ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
 • මිනිත්තු 30 සිට 60 දක්වා වේගවත් වේගයකින් ඇවිදින්න, සතියකට මිනිත්තු 150 සිට 300 දක්වා ගමන් කරන්න.

ව්යායාම වර්ගය

 • පැනීමට හෝ ධාවනය කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
 • ව්‍යායාම බයිසිකලය, ඔරු පැදීමේ යන්ත්‍රය හෝ පඩිපෙළ නැගීම භාවිතා කරමින් විකල්ප කරන්න.
 • බර පුහුණු කිරීම, පරිපථ පුහුණුව, හෝ ශරීරය විවිධ ආකාරවලින් චලනය කරන විනෝදජනක දෙයක් එක් කරන්න.

ඉලක්ක තබා සියලු ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා නිතිපතා ට්‍රෙඩ්මිල් භාවිතා කිරීමට පුරුදු වන්න. පොදු ට්‍රෙඩ්මිල් දෝෂ වලින් වළකින්න, ආරක්ෂිතව සිටින්න, සහ ඇවිදීම සහ ධාවන ව්‍යායාම වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න.


වඩා හොඳින් ගමන් කරන්න, වඩා හොඳින් ජීවත් වන්න


ආශ්රිත

රෝග පාලනය සහ වැළැක්වීමේ මධ්යස්ථාන. ශාරීරික ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිලාභ.

Donlin, Margo C et al. "අනුවර්තිත ට්‍රෙඩ්මිල් ඇවිදීම අඛණ්ඩ තල්ලුව දිරිමත් කරයි." ඇවිදීම සහ ඉරියව් පරිමාව. 93 (2022): 246-251. doi:10.1016/j.gaitpost.2022.02.017

Donlin, Margo C et al. "පරිශීලකයා විසින් මෙහෙයවන ට්‍රෙඩ්මිල් ඇවිදීම ආඝාතයෙන් පසු නිරෝගී පියවර පළල ප්‍රවර්ධනය කරයි." ඇවිදීම සහ ඉරියව් පරිමාව. 86 (2021): 256-259. doi:10.1016/j.gaitpost.2021.03.031

හෂිබා, එම්. "රේඛීය ට්‍රෙඩ්මිල් චලනයෙන් පසු ස්ථාවර ඉරියව්වෙහි තාවකාලික වෙනසක්." The Japanese Journal of Physiology vol. 48,6 (1998): 499-504. doi:10.2170/jjphysiol.48.499

Liang, Junjie et al. "සන්ධි වේදනාව, ඇවිදීම සහ EMG මත දණහිසේ ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස් පුනරුත්ථාපනය සඳහා ගුරුත්වාකර්ෂණ විරෝධී ට්‍රෙඩ්මිල් පුහුණුවේ බලපෑම: සිද්ධි වාර්තාව." ඖෂධ පරිමාව. 98,18 (2019): e15386. doi:10.1097/MD.0000000000015386

MacEwen, Brittany T et al. "රැකියා ස්ථානයේ ස්ථාවර සහ ට්‍රෙඩ්මිල් මේස පිළිබඳ ක්‍රමානුකූල සමාලෝචනයක්." නිවාරණ ඖෂධ ​​පරිමාව. 70 (2015): 50-8. doi:10.1016/j.ypmed.2014.11.011

කශේරුකා අවපීඩනය මගින් ඩිස්ක් හර්නියා සමනය වේ

කශේරුකා අවපීඩනය මගින් ඩිස්ක් හර්නියා සමනය වේ

හැදින්වීම

කොඳු ඇට පෙළ මෘදු පටක, බන්ධන, සුෂුම්නාව, ස්නායු මූලයන් සහ කාටිලේජ වලින් සමන්විත වන අතර කලාප තුනකින් යුත් S හැඩැති වක්‍රයක් සාදයි: ගැබ්ගෙලඋරස්, සහ ලුම්බිණි. එහි මූලික කාර්යයන් වන්නේ ශරීරය කෙළින් තබා ගැනීම, සංචලනය සැපයීම සහ සහාය වීම ය ඉහළ සිරුරේ බර. තුවාල හෝ වෙනත් සාධක කොඳු ඇට පෙළේ ප්‍රදේශ තුනට බලපාන මෘදු සිට දරුණු වේදනාවක් වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති කළ හැකි අතර එය නොගැලපීම සහ තැටි හර්නියාවට තුඩු දෙයි, එය තවදුරටත් සංකූලතා ඇති කළ හැකිය. වාසනාවකට මෙන්, කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය වැනි ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර මගින් ශරීරය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමෙන් සහ කොඳු ඇට පෙළ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමෙන් කොඳු ඇට පෙළේ ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්වයට පත් කළ හැකිය. තැටිය හර්නියා කොඳු ඇට පෙළට සහ ශරීරයට බලපාන ආකාරය සහ විසංයෝජන ප්‍රතිකාරය එයට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ. තැටි හර්නියාව ආශ්‍රිත වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ සමනය කිරීමට සහ නිදන්ගත මස්කියුෙලොස්ෙකලටල් ගැටළු වළක්වා ගැනීමට, කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය ඇතුළු ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර ලබා දීමට අපගේ රෝගීන්ගේ වටිනා තොරතුරු භාවිතා කරන සහතික ලත් වෛද්‍ය සැපයුම්කරුවන් සමඟ අපි වැඩ කරන්නෙමු. අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇසීමට සහ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට අපි රෝගීන් දිරිමත් කරමු. ආචාර්ය ජිමිනෙස්, DC, මෙම තොරතුරු අධ්‍යාපනික සේවාවක් ලෙස සපයයි. වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

 

තැටි හර්නියා කොඳු ඇට පෙළට බලපාන්නේ කෙසේද?

 

ඔබේ බෙල්ල, උරහිස් හෝ පහළ පිටුපස තද ගතිය හෝ හිරි වැටීමක් ඔබට දැනෙනවාද? අනෙකුත් මාංශ පේශි තත්වයන්ට සමාන වේදනාවක් ඔබට තිබේද? නැතහොත් දිගු කිරීමේදී ඔබට කැක්කුම සහ වේදනාව දැනෙනවාද? මෙම රෝග ලක්ෂණ බොහෝ විට කොඳු ඇට පෙළ හර්නියා සමඟ සම්බන්ධ වේ පර්යේෂණ අධ්යයන අනාවරණය කර ඇත, කොඳු ඇට පෙළ තුළ ඇති න්‍යෂ්ටිය පල්පොසස් විස්ථාපනය කර කොඳු ඇට පෙළේ ස්නායුව හෝ ලණුව සම්පීඩනය කරයි. දුර්වල ඉරියව්, බර වස්තූන් වැරදි ලෙස එසවීම හෝ අධික ලෙස ඇඹරීම සහ හැරීම, කොඳු ඇට පෙළේ දිරාපත් වීමට හේතු විය හැක. ප්‍රතිකාර නොකළහොත්, මෙය ශරීරයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට ස්නායු සම්බන්ධ සම්මුතියක් හෝ ක්‍රියාකාරකම් සීමා කිරීමට හේතු විය හැක. අතිරේක පර්යේෂණ පෙන්නුම් කරයි. කොඳු ඇට පෙළේ ප්‍රදේශ තුනම මෙම තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් විය හැකි අතර, එවැනි ගැටළු රාශියක් ඇති කරයි: 

 • අත්, අත් සහ ඇඟිලි හිරිවැටීම සහ හිරි වැටීම
 • බෙල්ලේ සහ උරහිස් වල මාංශ පේශි දුර්වලතාවය සහ තද ගතිය
 • ඇවිදීමේ බාධා
 • අංශභාගය
 • හෘද වාහිනී අසාමාන්යතා
 • ආපහු වේදනාව
 • උකුල්, කකුල්, තට්ටම් සහ පාදවල මාංශ පේශි දුර්වල වීම
 • Sciatic ස්නායු අනුකරණය

 


තැටි හර්නියා පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය-වීඩියෝව

ඇවිදීමේදී ඔබ හිරිවැටීම, හිරි වැටීම හෝ අස්ථාවරත්වය අත්විඳ තිබේද? න්‍යෂ්ටිය පල්පොසස් මගින් සුෂුම්නාව සහ ස්නායු සම්පීඩිත වූ විට හෝ උත්සන්න වූ විට ඇතිවන තැටි හර්නියා නිසා මෙම ගැටලු ඇති විය හැක. මෙය ගැබ්ගෙල, උරස් සහ ලුම්බිම් ප්‍රදේශවල වේදනාවක් ඇති කළ හැකි අතර ඔබේ අන්තයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපායි. පර්යේෂණ අධ්‍යයනවලින් හෙළි වී ඇත හර්නියාවේ බරපතලකම බලපෑමට ලක් වූ කොටස, කොඳු ඇට පෙළේ ප්‍රමාණය සහ ස්නායු මත පීඩනය මත රඳා පවතී. කෙසේ වෙතත්, චිරොක්ට්‍රැක්ටික් සත්කාර සහ විසංයෝජන ප්‍රතිකාර වැනි ශල්‍ය නොවන, ආරක්ෂිත සහ මෘදු ප්‍රතිකාර මගින් තැටි හර්නියාවේ බලපෑම් සමනය කළ හැකිය. තැටි හර්නියා ඇතිවීමට හේතු සහ පවතින ප්‍රතිකාර පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට ඉහත වීඩියෝව නරඹන්න.


තැටි හර්නියා ප්රතිකාර කිරීම විසංයෝජන චිකිත්සාව

 

ඔබ තැටි හර්නියාව අත්විඳින්නේ නම්, සමහර ප්‍රතිකාර ඔබේ කොඳු ඇට පෙළේ ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්වයට පත් කිරීමට උපකාරී වේ. අනුව පර්යේෂණ අධ්යයන, විසංයෝජන චිකිත්සාව යනු සජලනය වැඩි කිරීම සඳහා කොඳු ඇට පෙළ තුළ ඍණාත්මක පීඩනයක් භාවිතා කිරීමෙන් ක්‍රියා කරන එවැනි ප්‍රතිකාරයකි. මෙම ක්‍රියාවලිය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහ ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය නැවත තැටියට ඇද ගන්නා අතර අවට ඇති ස්නායු මූලයේ පීඩනය අඩු කරයි. මීට අමතරව, විසංයෝජන චිකිත්සාව මගින් තැටි හර්නියා නිසා ඇතිවන ආශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ සමනය වේ. වෛද්‍ය Perry Bard, DC සහ Dr. Eric Kaplan, DC, FIAMA විසින් ලියන ලද "The Ultimate Spinal Decompression" හි, ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ විසංයෝජන ප්‍රතිකාරය භාවිතා කරන හර්නියා තැටියක් ඇති පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ කොඳු ඇට පෙළ තුළ ඍණාත්මක හෝ ගුරුත්වාකර්ෂණ නොවන පීඩනයක් දැනෙන බවයි. ඇල, තැටිය ඇතුළත සිට පීඩනය අඩු කරයි. විසංයෝජන ප්‍රතිකාරය කොඳු ඇට පෙළේ ක්‍රියාකාරීත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ ස්වාභාවික සුවය සඳහා පහසුකම් සපයයි.

 

තැටි හර්නියා සඳහා වෙනත් ප්‍රතිකාර

චිරොක්ට්‍රැක්ටික් සත්කාර සමඟ විසංයෝජන ප්‍රතිකාරය ඒකාබද්ධ කිරීම තැටි හර්නියා ප්‍රතිකාර කිරීමේදී ඵලදායී විය හැක. චිරොක්ට්‍රැක්ටික් සත්කාරයට කොඳු ඇට පෙළේ ස්වාභාවික පෙළගැස්ම යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා කොඳු ඇට පෙළ ගැලපීම් සහ අතින් හැසිරවීම ඇතුළත් වන අතර එමඟින් තැටි හර්නියා නිසා ඇති වන ස්නායු මත පීඩනය සමනය කළ හැකිය. කශේරුකාව ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් රෝග ලක්ෂණ සමනය කර වේදනාව සහ අපහසුතා අවම කර ගත හැකි අතර කොඳු ඇට පෙළේ ශක්තිය, නම්‍යශීලී බව සහ සංචලනය යථා තත්ත්වයට පත් කරයි.

 

නිගමනය

පාරිසරික සාධක හෝ තුවාල හේතුවෙන් සුෂුම්නාව බලපාන්නේ නම්, එය පුද්ගලයාට වේදනාවක් සහ අපහසුතාවයක් ඇති කරයි. කොඳු ඇට පෙළේ ඇති න්‍යෂ්ටිය පල්පොසස් කොඳු ඇට පෙළෙන් පිටතට නෙරා ගොස් කොඳු ඇට පෙළේ ස්නායුව මත තද කරන මෙය තැටි හර්නියා ලෙස හැඳින්වේ. මෙය ස්නායු ආබාධවලට තුඩු දිය හැකි අතර කොඳු ඇට පෙළේ ප්‍රදේශ තුනට බලපෑම් ඇති කළ හැකි අතර, සුෂුම්නාව මත ඇති පීඩනය අනුව මෘදු හා දරුණු ගැටළු ඇති කරයි. කෙසේ වෙතත්, චිරොක්ට්‍රැක්ටික් සත්කාර සහ විසංයෝජන ප්‍රතිකාරය වැනි ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර මගින් කොඳු ඇට පෙළ ආරක්ෂිතව සහ මෘදු ලෙස හැසිරවීමට, තැටිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ සජලනය කිරීමට හැකි වන අතර එමඟින් ශරීරයට ස්වභාවිකව සුව කළ හැකිය. මෙමගින් කොඳු ඇට පෙළේ වේදනාව සහ අපහසුතාවයන් ඉවත් කර ශරීරයට සංචලනය යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකිය.

 

ආශ්රිත

Choi, J., Lee, S., & Hwangbo, G. (2015). අන්තර් කශේරුකා තැටි හර්නියා ඇති රෝගීන්ගේ වේදනාව, ආබාධිතභාවය සහ සෘජු පාද ඉහළ නැංවීම සඳහා කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජන චිකිත්සාව සහ සාමාන්‍ය කම්පන ප්‍රතිකාරයේ බලපෑම්. භෞත චිකිත්සක විද්‍යාව පිළිබඳ සඟරාව, 27(2), 481–483. doi.org/10.1589/jpts.27.481

Donnally III, CJ, Butler, AJ, & Varacallo, M. (2020). Lumbosacral තැටි තුවාල. PubMed; StatPearls ප්‍රකාශනය. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448072/

Hao, D.-J., Duan, K., Liu, T.-J., Liu, J.-J., & Wang, W.-T. (2017) ලුම්බිම් තැටි හර්නියාවේ ශ්රේණිගත කිරීම සහ වර්ගීකරණ නිර්ණායක සංවර්ධනය කිරීම සහ සායනික යෙදුම. වෛද්‍ය, 96(47), e8676. doi.org/10.1097/md.0000000000008676

Kaplan, E., & Bard, P. (2023). අවසාන කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය. ජෙට්ලාන්ච්.

Mesfin, FB, Dydyk, AM, & Massa, RN (2018, ඔක්තෝබර් 27). තැටි හර්නියා. Nih.gov; StatPearls ප්‍රකාශනය. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441822/

වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

රාත්‍රී සෞඛ්‍ය සම්පන්න පෝෂ්‍යදායී ස්නැක්ස්: එල් පැසෝ බැක් සායනය

රාත්‍රී සෞඛ්‍ය සම්පන්න පෝෂ්‍යදායී ස්නැක්ස්: එල් පැසෝ බැක් සායනය

ග් රීෂ්ම සමය ළං වීමත් සමඟම දිවා කාලයේ උණුසුම නිසා ශරීරයට සැහැල්ලුවෙන් හෝ කෑමට අවශ් ය නැත. එතකොට තමයි මහ රෑ බඩගින්න එන්නෙ. බඩ ගොරවන එක නවතින්නෙ නැති නිසා එක එක අයට නිදාගන්න බෑ. හේතුව කුමක් වුවත්, ශරීරයට ආපසු යාමට කෑමට යමක් අවශ්ය වේ නින්ද. අභියෝගය වන්නේ ඉක්මන්, රසවත්, කුමක්දැයි සොයා බැලීමයි. සෞඛ්ය සම්පන්න, සහ සමහර ආහාර වල නින්ද වැඩි දියුණු කළ හැකි සංයෝග අඩංගු වන බැවින්, නින්ද ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වේ.

ප්‍රමාද රාත්‍රියේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පෝෂ්‍යදායී ස්නැක්ස්: EP චිරොක්‍රැක්ටික් සායනය

මහ රෑ පෝෂ්‍යදායී කෙටි ආහාර

ප්‍රමාද වී රාත්‍රී කෙටි ආහාරයක් අවශ්‍ය වීමට හේතු කිහිපයක් තිබෙන අතර, සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ඊළඟ දවස සඳහා අමතර පෝෂ්‍ය පදාර්ථ කිහිපයක් ලබා ගැනීමට හොඳ ක්‍රමයක් විය හැකිය. කැලරි 200 ට අඩු කුඩා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහිත කෙටි ආහාර ගැනීම හොඳයි. නිතිපතා රාත්‍රී කෙටි ආහාර ගන්නා පුද්ගලයින් නින්ද ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ නින්දට බාධා නොකිරීමට සූදානම් කළ කෙටි ආහාර ගැන සලකා බැලිය යුතුය. සෞඛ්‍ය සම්පන්න නින්දට සහ කුසගින්න තෘප්තිමත් කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා කෙටි ආහාර තෝරා ගැනීම සඳහා සැලසුම් කිරීම ප්‍රධාන වේ.

සලකා බැලිය යුතු ස්නැක්ස්

වට්ටක්කා බීජ

 • වට්ටක්කා වල ට්‍රිප්ටෝෆාන් අඩංගු වන අතර එය නින්දට දායක වේ.
 • ඒවායේ අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක සින්ක්, පොස්පරස්, පොටෑසියම්, සෙලේනියම් සහ මැග්නීසියම් ද අඩංගු වේ.
 • මේවා දැවිල්ල හා සම්බන්ධ රෝග වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට උපකාරී වේ.

කෙසෙල්

 • කෙසෙල් යනු සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ප්‍රභවයකි melatonin.
 • එක් අයෙක් අධ්යයනය, කෙසෙල් ගෙඩියක් අනුභව කළ පුද්ගලයින් ආහාර ගැනීමෙන් පැය දෙකකට පසු සෙරුම් මෙලටොනින් මට්ටම් වැඩි විය.
 • කෙසෙල් වල ඇති පොටෑසියම් අන්තර්ගතය මාංශ පේශි කැක්කුම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ, සමහර පුද්ගලයින් නිදා ගැනීමට උත්සාහ කරන විට ඇති ගැටළුවකි.

කිරි වීදුරුව

 • උණුසුම් හෝ සීතල, නින්දට පෙර කිරි වීදුරුවක් නින්ද වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.
 • කිරි වල ප්‍රතිඔක්සිකාරක සහ ප්‍රති-ගිනි අවුලුවන ගුණාංග අඩංගු වන අතර එමඟින් නින්දේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කළ හැකිය.
 • ට්‍රිප්ටෝෆාන් වැනි නින්දට හේතු වන ඇමයිනෝ අම්ල කිරිවල ද දක්නට ලැබේ.
 • නින්දට උපකාර වන එකම කිරි වර්ගය කිරි කිරි නොවේ.
 • සෝයා කිරි මෙලටොනින් සහ ට්‍රිප්ටෝෆාන් යන දෙකෙහිම හොඳ ප්‍රභවයකි.
 • ගෙඩි වලින් සාදන ලද ශාක පදනම් වූ කිරි සම්පූර්ණ ගෙඩි වලට සමාන ප්‍රතිලාභ ලබා දිය හැකිය.

කිරි සහ ධාන්ය වර්ග

 • පුද්ගලයන්ට උදේ ආහාරය සඳහා ධාන්‍ය වෙන් කර ගත හැකි නමුත්, නින්ද ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය සම්පන්න රාත්‍රී ආහාරයක් සාදා ගත හැකිය.
 • එක් අධ්යයනයකින් එය සොයාගත්තේය අධි ග්ලයිසමික් ​​කාබෝහයිඩ්රේට් බොහෝ බඩ ඉරිඟු මත පදනම් වූ ධාන්ය වර්ග නින්දට පෙර නිදා ගැනීමට ගතවන කාලය අඩු කරයි.
 • සම්පූර්ණ ආහාර වේලෙහි කැලරි 300 ට අඩු විය යුතු බැවින් කොටස් ප්‍රමාණය සීමා කරන්න, විශේෂයෙන් අජීර්ණ ඇති අයට, අධික ආහාර වේලක් ගැටලුව තවත් උග්‍ර කළ හැකි බැවිනි.
 • කිරි නිෂ්පාදනවල කැල්සියම් අඩංගු වන අතර එය නිද්‍රා හෝමෝනය වන මෙලටොනින් සෘජුවම නිපදවන ඛනිජයක් වන අතර එය ශරීරයේ ස්වාභාවික විවේකයක් වේ.

රටකජු බටර් සහ ජෙලි සැන්ඩ්විච්

 • රටකජු බටර් වැනි ආහාරවල ඇමයිනෝ අම්ලයක් අඩංගු වේ මයිකොප්ලාස්මා, නිදිමත ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙලටොනින් බවට පරිවර්තනය වේ.
 • පාන් සහ ජෙලි වැනි කාබෝහයිඩ්‍රේට ට්‍රිප්ටෝෆාන් මොළයට ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.
 • එකතු කළ පෝෂණය සඳහා එකතු කළ සීනි නොමැති සම්පූර්ණ ධාන්ය පාන් සහ ස්වභාවික රටකජු බටර් සඳහා විකල්පය.

පළතුරු සමග යෝගට්

 • බෙරි, කැඩුණු ඇට වර්ග සහ මී පැණි සමඟ සරල යෝගට්.
 • යෝගට් සෞඛ්‍ය සම්පන්න කැල්සියම් ප්‍රභවයක් සපයන අතර එය වඩා හොඳ නින්දකට සම්බන්ධ වී ඇත.
 • සමහර ප්‍රභේදවල එකතු කළ සීනි අඩංගු බැවින් ලේබල කියවීමට වග බලා ගන්න.

පළතුරු සහ ඇට වර්ග

 • බඩගිනි සහ වෙහෙසට පත් වූ විට පලතුරු සහ ඇට වර්ග ඉතා හොඳයි.
 • ඒවා විටමින්, ඛනිජ ලවණ, ප්‍රෝටීන්, සංකීර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න මේද සහ තන්තු ඇතුළු පෝෂණ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙයි.
 • ඔවුන් පෝෂණය, තෘප්තිය ලබා දීම සහ ශරීරය නිදා ගැනීමට උපකාර කරයි.
 • ආමන්ඩ්, කෙසෙල් සහ පීකන්ස් අතලොස්සක් සහිත ඇපල් ගෙඩියක් හෝ walnuts කිහිපයක් සහිත පෙයාර්ස්.
 • කෙසෙල් පෙති මත රටකජු බටර් තේ හැන්දක් හෝ ආමන්ඩ් බටර්වල ඇපල් පෙති ගිල්වන්න.
 • ආමන්ඩ් බටර් ගිල්වා ගැනීමට නොහැකි තරම් ඝන නම්, මයික්‍රෝවේව්වේ මේස හැඳි 1-2 ක් තත්පර 30 ක් ගිල්වීමට තරම් මෘදු වන තෙක් තබන්න.

පොරි

 • පොප්කෝන් යනු අඩු කැලරි සහිත ආහාරයකි.
 • වාතයෙන් පොප්කෝන් කෝප්ප තුනක කැලරි 100 කට අඩු ප්‍රමාණයක් සහ තන්තු ග්‍රෑම් 4 ක් පමණ ඇත.
 • බටර් හැර දමා මිශ්ර කරන්න වියළි කුළු බඩු අමතර රසය සඳහා.

එළවළු සහ ඩිප්

 • හැපෙනසුළු හා අඩු කැලරි සහිත දෙයක්, නැවුම් එළවළු සහ ගිල්වීම සඳහා ආශාව.
 • අමු කැරට්, බ්‍රොකොලි මල්, පිපිඤ්ඤා පෙති, සැල්දිරි, zucchini, ගම්මිරිස් සහ මිදි තක්කාලිවල ඕනෑම සංයෝජනයක් බඩේ ගැස්ම තෘප්තිමත් කළ හැකිය.
 • සරල අඩු මේද ගෘහ චීස් ඩිප්, ග්‍රීක යෝගට් හෝ හූමස් සමඟ රසය වැඩි දියුණු කරන්න.

තුර්කිය සැන්ඩ්විච්

 • සැන්ඩ්විච් වලට ආශා කරන විට, ප්‍රෝටීන් සහ සංකීර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල සංකලනයක් වූ තුර්කිය වැනි කෙට්ටු ප්‍රෝටීන් සහ සම්පූර්ණ ධාන්‍ය පාන් සමග තක්කාලි, සලාද කොළ සහ මයෝ සහ අබ ඉසීමෙන් තෘප්තිමත් විය හැක.
 • අධික ලෙස පිරී තිබීම නින්දට බාධාවක් විය හැකි බැවින්, ජීර්ණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙන්න.

මධ්යධරණී Nachos


ශරීරය සමබරව පවතී


ආශ්රිත

බැන්ඩින්, සී සහ අල්. "ආහාර කාලය ග්ලූකෝස් ඉවසීම, උපස්ථර ඔක්සිකරණය සහ සර්කැඩියානු ආශ්‍රිත විචල්‍යයන් කෙරෙහි බලපායි: සසම්භාවී, හරස්කඩ අත්හදා බැලීමක්." තරබාරුකම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සඟරාව (2005) වෙළුම. 39,5 (2015): 828-33. doi:10.1038/ijo.2014.182

Beccuti, Guglielmo, et al. “ආහාර ගන්නා වේලාව: පරිවෘත්තීය දුර්වලතා ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවාද? ක්රමානුකූල සමාලෝචනයක්. ” ඖෂධ පර්යේෂණ වෙළුම. 125, Pt B (2017): 132-141. doi:10.1016/j.phrs.2017.09.005

Behrouz, Sepide, et al. "ඔටු කිරි වල ප්‍රතිඔක්සිකාරක, ප්‍රති-ගිනි අවුලුවන සහ ප්‍රතිශක්තිකරණ බලපෑම්." ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාවේ මායිම් වෙළුම. 13 855342. 12 අප්‍රේල් 2022, doi:10.3389/fimmu.2022.855342

Gallant, Annette, et al. "පමාව ආහාර ගැනීම සහ රාත්‍රී ආහාර ගැනීමෙහි පෝෂණ අංශ." වත්මන් තරබාරුකම වාර්තා වෙළුම. 3,1 (2014): 101-7. doi:10.1007/s13679-013-0081-8

Stobiecka, Magdalena, et al. "කිරි සහ කිරි නිෂ්පාදනවල ප්රතිඔක්සිකාරක ක්රියාකාරිත්වය." සතුන්: MDPI වෙළුමෙන් විවෘත ප්‍රවේශ සඟරාවක්. 12,3 245. 20 ජනවාරි 2022, doi:10.3390/ani12030245

කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජනය මගින් නිදහස් කරන ලද පෘෂ්ඨවංශික උපස්ථර සංකීර්ණය

කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජනය මගින් නිදහස් කරන ලද පෘෂ්ඨවංශික උපස්ථර සංකීර්ණය

හැදින්වීම

විවිධ සාධක නිසා කොඳු ඇට පෙළේ නොගැලපීම සිදු විය හැක, ආතතිය හා සන්ධි මාරු වීම. එම කොඳු ඇට පෙළ කශේරුකා, මුහුණේ සන්ධි, කොඳු ඇට පෙළ සහ ලණුව සහ අන්තර් කශේරුකා තැටි වලින් සමන්විත ශරීරයේ බරට සහය වීම සහ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීම මගින් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. අවට මාංශ පේශී, පටක සහ බන්ධන ආරක්ෂා කරයි සුෂුම්නාව හානි වලින්. කෙසේ වෙතත්, කොඳු ඇට පෙළ වර්ධනය විය හැක නිදන්ගත තත්ත්වයන් අක්ෂීය බර පීඩනය හේතුවෙන්, ශරීරයට බලපායි. වාසනාවකට මෙන්, ශල්‍ය නොවන සහ ආක්‍රමණශීලී නොවන ප්‍රතිකාර මගින් කොඳු ඇට පෙළ යථා තත්ත්වයට පත් කර ස්වාභාවිකවම ශරීරය සුව කළ හැකිය. මෙම ලිපියෙන් කොඳු ඇට පෙළේ උපස්ථම්භකත්වය සහ එහි රෝග ලක්ෂණ සාකච්ඡා කරනුයේ subluxation සමනය කිරීමේදී කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජනයේ කාර්යක්ෂමතාවය සමඟිනි. අපි කොඳු ඇට පෙළේ යටපත් වීම හා සම්බන්ධ වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ සමනය කිරීම සඳහා කොඳු ඇට පෙළ විසංයෝජනය වැනි ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර භාවිතා කරමින් සහතික කළ වෛද්‍ය සැපයුම්කරුවන්ට අපගේ රෝගීන් පිළිබඳ වටිනා තොරතුරු භාවිතා කර ඇතුළත් කරමු. රෝගියාගේ ඉල්ලීම පරිදි අපගේ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇසීමට අධ්‍යාපනය විශිෂ්ට මෙවලමක් බව සහාය දෙන අතරම ඔවුන්ගේ සොයාගැනීම් මත පදනම්ව රෝගීන් ආශ්‍රිත වෛද්‍ය සැපයුම්කරුවන් වෙත යොමු කිරීම අපි දිරිමත් කරමු. Dr. Jimenez, DC, මෙම තොරතුරු අධ්‍යාපනික සේවාවක් ලෙසින් සමන්විත වේ. වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

 

කොඳු ඇට පෙළේ උපස්ථරය යනු කුමක්ද?

 

ඔබ ඔබේ බෙල්ලේ, පිටුපසට හෝ උරහිස් වල මාංශ පේශි තද වීමක් අත්විඳිනවාද? ඔබේ අත් හෝ පාද පහළට විහිදෙන වේදනාවක් ඔබට දැනෙනවාද? එසේත් නැතිනම් ඔබේ ශරීරයේ විවිධ කොටස්වල මාංශ පේශි වේදනාව අත්විඳිනවාද? මෙම ගැටළු කොඳු ඇට පෙළේ යටපත් වීම නිසා ඇති විය හැක පර්යේෂණ පෙන්නුම් කරයි ගැබ්ගෙල, උරස් සහ ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ කොටස්වල ඇති විය හැක. කම්පන සහගත තුවාල හෝ සාමාන්‍ය සාධක නිසා කොඳු ඇට පෙළේ කශේරුකාව සන්ධානගත වීමෙන් ඉවත් වීමට හේතු විය හැක. මෙය බොහෝ අපහසුතාවන්ට හේතු විය හැක. අධ්‍යයනයන් ද හෙළි කරයි කොඳු ඇට පෙළේ subluxation මොළය සහ ශරීරයේ අනෙකුත් කොටස් අතර නියුරෝන සන්නිවේදනයට බාධා කළ හැකි අතර, ස්නායු හා ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරිත්වයට සහ සමස්ත සෞඛ්‍යයට බලපාන අනවශ්‍ය රෝග ලක්ෂණ ඇති කරයි.

 

කොඳු ඇට පෙළේ උපලක්ෂණය හා සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ

කම්පන සහගත හෝ සාමාන්‍ය සාධක හේතුවෙන් කොඳු ඇට පෙළ පෙළගැස්වීමෙන් බැහැර වූ විට කොඳු ඇට පෙළේ උපස්ථරයක් සිදු වේ. Dr. Eric Kaplan, DC, FIAMA, සහ Dr. Perry Bard, DC, ඔවුන්ගේ "The Ultimate Spinal Decompression" යන පොතේ සඳහන් කරන පරිදි, ජෛව යාන්ත්‍රික අස්ථාවරත්වය අවට මාංශ පේශී සහ සන්ධි අස්ථාවර කිරීමට හෝ ශරීරය ස්ථාවර කිරීමට ප්‍රතිවිරෝධක සහයෝගීතාවය වැඩි කිරීමට හේතු විය හැක. නැමීම, ඇඹරීම හෝ හැරීම වැනි සරල චලනයන් අවට මාංශ පේශි අධික ලෙස දිගු කර ශරීරය අස්ථායී බවක් ඇති කරයි. පර්යේෂණ අධ්‍යයන සඳහන් කර ඇත කොඳු ඇටසැකිලි රාමුවේ ඕනෑම කොටසක විස්ථාපනය අවට ස්නායුවලට එරෙහිව පීඩනය යෙදිය හැකි අතර, එය නියුරෝන සංඥා දෘඪ විය හැකි අතර අවට මාංශ පේශී සහ සන්ධි සමඟ ඕනෑවට වඩා හෝ අඩු සන්නිවේදනයක් ඇති කරයි. කොඳු ඇට පෙළේ subluxation හා සම්බන්ධ අනෙකුත් රෝග ලක්ෂණ ඇතුළත් වේ:

 • පිටුපස වටා මාංශ පේශි තද වීම
 • වේදනාව සහ අපහසුතාව
 • හිසරදය
 • සීමිත සංචලනය
 • හිරි වැටීම සංවේදනයන් 
 • ආහාර ජීර්ණ හා ශ්වසන ගැටළු
 • අඩු ශක්තියක්

 


උරස් කොඳු ඇට පෙළේ වේදනාව - වීඩියෝ

ඇඹරීමේදී, හැරීමේදී හෝ නැමීමේදී ඔබට වේදනාවක් හෝ අපහසුතාවයක් දැනෙනවාද? ඔබට ඔබේ පිටුපස මාංශ පේශි කැක්කුම, වේදනාව හෝ මුදු මොළොක් බවක් දැනී තිබේද, නැතහොත් ඇවිදීමේදී ඔබට අස්ථිර බවක් දැනෙනවාද? මෙම රෝග ලක්ෂණ කොඳු ඇට පෙළේ නොගැලපීම හෝ subluxation නිසා ඇති විය හැක. කශේරුකාව ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය ස්ථානයෙන් මාරු වීමට හේතු වන පරිදි කශේරුකා තැටි පීඩනය සම්පීඩනය කරන විට Subluxation සිදු වේ. කොඳු ඇට පෙළේ විවිධ කොටස්වල subluxation සිදුවිය හැක, එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් අතිච්ඡාදනය වීමේ අවදානමක් ඇත. මෙය ශරීරයේ විවිධ කොටස්වල වේදනාව ඇති කරයි, එය යොමු වේදනාව ලෙස හැඳින්වේ. වාසනාවකට මෙන්, චිරොක්ට්‍රැක්ටික් සත්කාර සහ කොඳු ඇට පෙළ අවපීඩනය වැනි ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර මගින් subluxation හි බලපෑම් අඩු කිරීමට, කොඳු ඇට පෙළ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ මාංශ පේශි, බන්ධන සහ සන්ධි සඳහා ස්වාභාවික සුවය ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය. ඉහත වීඩියෝව උරස් කොඳු ඇට පෙළේ වේදනාවේ රෝග ලක්ෂණ සහ අතින් සහ යාන්ත්‍රික උපාමාරු මගින් වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ සමනය කරන්නේ කෙසේද, කොඳු ඇට පෙළ නැවත හයිඩ්‍රේට් කරන්නේ කෙසේද සහ ශරීරයේ ස්වාභාවික සුව කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරයි.


කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය සමනය කිරීම කොඳු ඇට පෙළට යටින්

 

ඔබ කොඳු ඇට පෙළ ආශ්‍රිත මාංශ පේශි වේදනාවෙන් පෙළෙන්නේ නම්, ඔබට ක්‍රම කිහිපයකින් ආශ්‍රිත වේදනා රෝග ලක්ෂණ සමනය කළ හැකිය. එක් විකල්පයක් වන්නේ කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය, ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාරයක් වන අතර එය අවශේෂ වේදනාව සහ ආබාධිතභාවය ඵලදායි ලෙස අඩු කිරීමට, චලනයේ පරාසය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ස්නායු යාන්ත්‍රික සංවේදීතාව වෙනස් කිරීමට පෙන්නුම් කරයි. පර්යේෂණ අධ්යයන සඳහන් කර ඇත. මෘදු කොඳු ඇට පෙළ දිගු කිරීම හරහා, කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජනය ශරීරය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට උපකාරී වන අතර කොඳු ඇට පෙළට ඒවායේ මුල් ස්ථානයට ආපසු යාමට ඉඩ සලසයි. මෙය අනෙක් අතට, පෝෂ්‍ය පදාර්ථ, තරල සහ ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය තැටි නැවත සජලනය කිරීමට සහ ස්වාභාවික සුවය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හැකි වේ. අමතර ප්‍රතිලාභ සඳහා, භෞත චිකිත්සාව සහ චිරොක්ට්‍රැක්ටික් සත්කාර වැනි අමතර ප්‍රතිකාර සමඟ කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. හොඳම දෙය නම්, එය ආරක්ෂිත සහ ආක්‍රමණශීලී නොවන ප්‍රතිකාරයක් වන අතර පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ ශරීරය චලනය කරන ආකාරය පිළිබඳව වඩාත් සැලකිලිමත් වීමට ඉඩ සලසයි.

 

නිගමනය

කම්පන සහගත තුවාල හෝ සාමාන්‍ය සාධක හේතුවෙන් කාලයත් සමඟ කොඳු ඇට පෙළ නොගැලපීම හෝ උපස්ථම්භක වීම සිදුවිය හැක. මෙය කොඳු ඇට පෙළේ කශේරුකාව පෙළගැස්වීමෙන් ඉවතට මාරු වීමට හේතු විය හැකි අතර, යොමු කරන ලද මාංශ පේශි වේදනාව සහ නිදන්ගත ගැටළු වලට තුඩු දිය හැකි අතර එය අවසානයේ ආබාධිත තත්ත්වයට පත්විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ශල්‍ය නොවන සහ ආක්‍රමණශීලී නොවන කොඳු ඇට පෙළ විසන්ධි කිරීම වැනි ප්‍රතිකාර මගින් ශරීරයේ ස්වාභාවික සුව කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මුදාහරිමින් කොඳු ඇට පෙළ මෘදු ලෙස දිගු කර එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට යාන්ත්‍රික කම්පනය භාවිතා කරයි. මීට අමතරව, කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය වැනි ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර මගින් පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ ශරීරය ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වීමට සහ නව තුවාල ඇතිවීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. වෙනත් ප්‍රතිකාර ක්‍රම සමඟ කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය ඒකාබද්ධ කිරීම බොහෝ පුද්ගලයින්ගේ සෞඛ්‍යය සහ යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය.

 

ආශ්රිත

Kaplan, E., & Bard, P. (2023). අවසාන කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය. ජෙට්ලාන්ච්.

Marcon, AR, Murdoch, B., & Caulfield, T. (2019). "subluxation" ප්රශ්නය: චිරොක්රැක්ටික් සායන වෙබ් අඩවි විශ්ලේෂණය. භෞත චිකිත්සාව පිළිබඳ ලේඛනාගාරය, 9(1). doi.org/10.1186/s40945-019-0064-5

Munakomi, S., & M Das, J. (2022). ගැබ්ගෙල subluxation. PubMed; StatPearls ප්‍රකාශනය. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559144/

Vanti, C., Saccardo, K., Panizzolo, A., Turone, L., Guccione, AA, & Pillastrini, P. (2023). අඩු පිටුපස වේදනාව මත භෞතික චිකිත්සාව සඳහා යාන්ත්රික කම්පනය එකතු කිරීමේ බලපෑම්? මෙටා විශ්ලේෂණය සමඟ ක්‍රමානුකූල සමාලෝචනයක්. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 57(1), 3–16. doi.org/10.5152/j.aott.2023.21323

Vernon, H. (2010). subluxation න්‍යායන් පිළිබඳ ඓතිහාසික දළ විශ්ලේෂණය සහ යාවත්කාලීන කිරීම. චිරොක්ට්‍රැක්ටික් මානව ශාස්ත්‍ර සඟරාව, 17(1), 22–32. doi.org/10.1016/j.echu.2010.07.001

වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක්

පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක්

හැදින්වීම

මිනිස් සිරුර වටා සහ ආරක්ෂා කරන මාංශ පේශි ඇත කොඳු ඇට පෙළ වේදනාව හා ආබාධ වැළැක්වීම සඳහා. කොඳු ඇට පෙළ ශරීරයේ කොටස් තුනකට බෙදා ඇත: ගැබ්ගෙල, උරස් සහ ලුම්බිම්, ස්ථාවරත්වය සහ හොඳ ඉරියව්ව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා S-හැඩයේ වක්රයක් සාදයි. කොඳු ඇට පෙළේ තැටි කිහිපයක්, මුහුණේ සන්ධි සහ කොඳු ඇට පෙළ අවට මාංශ පේශි සමඟ ක්‍රියා කරන අතර ශරීරය චලනය කරයි. කෙසේ වුවද, විවිධ සාධක කොඳු ඇට පෙළට පීඩනය කළ හැකිය, කොඳු ඇට පෙළේ තැටි සම්පීඩනය කිරීම සහ ආයාචනය කිරීම යොමු කරන ලද වේදනාව විවිධ ස්ථානවල අවට මාංශ පේශී සහ පටක වලට, ප්‍රතිකාර නොකළහොත් අවදානම් පැතිකඩ අතිච්ඡාදනය වීමට තුඩු දෙයි. මෙම ලිපිය ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ ගැන අවධානය යොමු කරයි, කොඳු ඇට පෙළේ වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය යනු කුමක්ද සහ කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජනය වැනි ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර මගින් ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළට සංචලනය යථා තත්වයට පත් කරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරයි. ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ හා සම්බන්ධ පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය සමනය කිරීම සඳහා කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජනය වැනි ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර ක්‍රම භාවිතා කරමින් සහතික කළ වෛද්‍ය සැපයුම්කරුවන්ට අපි අපගේ රෝගීන් පිළිබඳ වටිනා තොරතුරු භාවිතා කර ඇතුළත් කරමු. රෝගියාගේ ඉල්ලීම මත අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රශ්න අපගේ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ඇසීමට අධ්‍යාපනය විශිෂ්ට මෙවලමක් බව සහාය දෙන අතරම ඔවුන්ගේ සොයාගැනීම් මත පදනම්ව ආශ්‍රිත වෛද්‍ය සැපයුම්කරුවන් වෙත රෝගීන් යොමු කරන අතරතුර අපි දිරිමත් කරමු. Dr. Jimenez, DC, මෙම තොරතුරු අධ්‍යාපනික සේවාවක් ලෙසින් සමන්විත වේ. වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

 

ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක්

 

අපි කොඳු ඇට පෙළේ කොටස් තුනෙන් එකක් වන ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු. ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ හෝ පහළ පිටුපස T12 (අවසාන උරස් කශේරුකාව) ආරම්භ වන අතර S1 (සැක්රම්) වලින් අවසන් වේ. එය පහළ පිටුපසට ආධාරක වන පොදු ව්‍යුහයක් සහිත කශේරුකා පහකින් සමන්විත වේ. මෙම කශේරුකා පහත පරිදි වේ:

 • ශරීරය
 • පෙඩිකල්
 • ලැමිනේ
 • තීර්යක් ක්රියාවලීන්
 • කටුක ක්රියාවලිය
 • උසස්/පහළ සන්ධි ක්‍රියාවලි

ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ විශාල හා ශක්තිමත් අස්ථි ඇති අතර එය ශරීරයේ ඉහළ සහ පහළ කොටස් සඳහා ස්ථාවරත්වය සපයයි. පර්යේෂණ අධ්‍යයන හෙළි කරයි ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ ශරීරයට නිසි ලෙස ක්‍රියා කිරීමට හැකි අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයන් තුනක් ඉටු කරයි:

 1. එය ඉහළ ශරීරයට සහාය වේ.
 2. එය හිස සිට කඳට ගමන් කරන අක්ෂීය බලවේග අවශෝෂණය කරයි. මෙමගින් කඳේ මාංශ පේශී වේදනාවකින් තොරව චලනය වීමට ඉඩ සලසයි.
 3. ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ සුෂුම්නාව සහ ස්නායු ආරක්ෂා කරන ඇලක් සාදයි.

 

ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ ව්යුහයන්

කොඳු ඇට පෙළ, කශේරුකාව, සුෂුම්නාව, කොඳු ඇට පෙළ, මුහුණු සන්ධි සහ අන්තර් කශේරුකා තැටි ඇතුළු ව්‍යුහ කිහිපයකින් සමන්විත වේ. එක් එක් ව්‍යුහය අපගේ ශරීරය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අද්විතීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. කශේරුකාව සුෂුම්නාව සහ ස්නායු තුවාල වලින් ආරක්ෂා කරන අතර මුහුණත සන්ධි කශේරුකාවේ චලනය මෙහෙයවන අතර ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ. ප්‍රත්‍යාවර්ත ක්‍රියාවන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා මොළයේ සිට ශරීරයට සංඥා යැවීම සඳහා සුෂුම්නාව සහ ස්නායු මධ්‍යම ස්නායු පද්ධතිය සමඟ ක්‍රියා කරයි. Intervertebral තැටි කම්පන අවශෝෂක ලෙස ක්රියා කරයි, කොඳු ඇට පෙළ නම්යශීලී වීමට ඉඩ සලසයි. මාංශ පේශි, පටක සහ ලිංගේන්ද්රයන් වේදනාවෙන් සම්පූර්ණ ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ ව්යුහය ආරක්ෂා කරයි. කෙසේ වෙතත්, කම්පන සහගත තුවාල හෝ අනවශ්‍ය පීඩනය නිසා නොගැලපීම සහ අඩු පිටුපස වේදනාව ඇති විය හැක. අඩු පිටුපස වේදනාව මස්කියුෙලොස්ෙකලටල් පිළිබඳ පොදු පැමිණිල්ලක් වන අතර, සාධක කිහිපයක් එහි වර්ධනයට දායක විය හැක, බොහෝ විට ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ හා සම්බන්ධ පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය සමඟ ව්‍යාකූල වේ. පර්යේෂණ අධ්යයන හෙළි කරයි.

 


වඩා හොඳින් ගමන් කරන්න, වඩා හොඳින් ජීවත් වන්න- වීඩියෝ

ඔබට ඔබේ යටි පතුලෙහි තද ගතිය තිබේද නැතහොත් ඇතැම් කලාපවල නිරන්තර වේදනාවන් අත්විඳිනවාද? මේවා පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය හා සම්බන්ධ අඩු පිටුපස වේදනාවේ සලකුණු විය හැකිය. පර්යේෂණ පෙන්නුම් කරයි ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ ව්යාධිජනක පරිහානිය අඩු පිටුපස වේදනාව ඇති කළ හැකි අතර, සියලු සංරචක වලට බලපායි. යාන්ත්රික, කම්පන සහගත, පෝෂණ සහ ජානමය සාධක කිහිපයක් කොඳු ඇට පෙළේ පරිහානියට දායක වේ. කෙසේ වෙතත්, ශල්‍ය නොවන ප්‍රතිකාර මගින් මාංශ පේශි වේදනාව අඩු කිරීමට සහ කොඳු ඇට පෙළේ ඇති අනවශ්‍ය පීඩනය සමනය කිරීමට උපකාරී වේ. චිරොක්ට්‍රැක්ටික් සත්කාර සහ කොඳු ඇට පෙළ අවපීඩනය යනු කොඳු ඇට පෙළේ සංචලනය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරන, වේදනාව සමනය කරන ප්‍රතිකාර දෙකකි. ඉහත වීඩියෝව මෙම ප්‍රතිකාර ගැන වැඩි විස්තර කතා කරයි.


පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය යනු කුමක්ද?

 

ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ පීඩනය අත්විඳීම අඩු පිටුපස වේදනාව නරක අතට හැරිය හැකි විවිධ ගැටළු වලට හේතු විය හැක. මෙම ගැටළු වලින් එකක් පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය ලෙස හැඳින්වේ. "The Ultimate Spinal Decompression" හි, ආචාර්ය Eric Kaplan, DC, FIAMA සහ Dr. Perry Bard, DC, මෙම සින්ඩ්‍රෝමය ඇතිවන්නේ පාරිසරික සාධක ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළට බලපෑම් කිරීමට පටන් ගත් විට බවයි. ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ නියුරෝන සංඥා කඩාකප්පල් කරන පහළ පිටුපස ඇති වීසර් වේදනාව නිසා ඇති විය හැක. මෙය කොඳු ඇට පෙළේ ස්නායු කුපිත කළ හැකි අතර, ශරීරයේ පහළ කොටසෙහි වේදනාවට හේතු වේ. කොඳු ඇට පෙළේ ඇති කශේරුකා අවසන් තහඩු තුනී වී ගිය විට කශේරුකා වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය ඇති විය හැකි බවත්, එමඟින් තැටිය සමඟ චලනය වන පීඩනය ඇති බවත් පොතේ සඳහන් වේ. මෙය කොඳු ඇට පෙළ දැවිල්ලට හේතු විය හැක, නිදන්ගත අඩු පිටුපස වේදනාව ඇති කරයි.

 

කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය සමනය කරන්නේ කෙසේද?

ශල්‍ය නොවන කොඳු ඇට පෙළ විසන්ධි කිරීමේ ප්‍රතිකාර මගින් ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ කශේරුකා වේදනා සින්ඩ්‍රෝමය සමනය කිරීමට උපකාරී වන්නේ කෙසේද? පර්යේෂණ අධ්‍යයනයන් අනාවරණය කර ඇත කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජනය මගින් කොඳු ඇට පෙළේ පීඩනය අඩු කර කොඳු ඇට පෙළ මෘදු ලෙස දිගු කර තැටියේ උස යථා තත්වයට පත් කළ හැකිය. මෙම ප්‍රතිකාරය මගින් බොහෝ දෙනෙකුට කොන්දේ වේදනාවෙන් සහ ඒ ආශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ වලින් සහනයක් ලබා ගත හැක. එපමණක් නොව, පෘෂ්ඨවංශික වේදනා සින්ඩ්රෝම් වල බලපෑම අඩු කිරීම සඳහා සුව කිරීමේ ක්රියාවලියට උපකාර වන රුධිරය හා පෝෂ්ය පදාර්ථ ප්රවාහය ප්රවර්ධනය කිරීම මගින් කොඳු ඇට පෙළේ තැටි නැවත සකස් කළ හැකිය.

 

නිගමනය

ඔබේ කොඳු ඇට පෙළ ගැන සැලකිලිමත් වීම ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද එදිනෙදා සාධක එයට පීඩනය යෙදිය හැකි අතර එමඟින් කොඳු ඇට පෙළට හානි සිදු වේ. මෙය කොඳු ඇට පෙළේ වේදනාව සින්ඩ්‍රෝමය ඇති කළ හැකි අතර, එය ලුම්බිම් පිටුපස වේදනාව සහ අභ්‍යන්තර අවයව ගැටළු සමඟ සම්බන්ධ වූ වේදනාව ඇති කළ හැකිය. වාසනාවකට මෙන්, කොඳු ඇට පෙළ මෘදු ලෙස දිගු කිරීමෙන් සහ තැටි වලට සජලනය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් කොඳු ඇට පෙළේ විසංයෝජන ප්‍රතිකාරය මගින් මෙම සින්ඩ්‍රෝමයේ බලපෑම ලිහිල් කළ හැකිය. ඔබේ දින චර්යාවට කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය ඇතුළත් කිරීමෙන් පහළ පිටුපස වේදනාව ගැන කරදර නොවී වේදනාවෙන් තොර ජීවිතයක් භුක්ති විඳීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

 

ආශ්රිත

Alexander, CE, & Varacallo, M. (2020). Lumbosacral Radiculopathy. PubMed; StatPearls ප්‍රකාශනය. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430837/

 

Kang, J.-I., Jeong, D.-K., & Choi, H. (2016). හර්නියා අන්තර් කශේරුකා තැටිය සහිත රෝගීන්ගේ ලුම්බිම් මාංශ පේශි ක්‍රියාකාරිත්වය සහ තැටියේ උස මත කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනයේ බලපෑම. භෞත චිකිත්සක විද්‍යාව පිළිබඳ සඟරාව, 28(11), 3125-3130. doi.org/10.1589/jpts.28.3125

 

Kaplan, E. & Bard, P. (2023). අවසාන කොඳු ඇට පෙළේ අවපීඩනය. ජෙට්ලාන්ච්.

 

Manfrè, L., & Van Goethem, J. (2020). අඩු පිටුපස වේදනාව (J. Hodler, RA Kubik-Huch, & GK von Schulthess, Eds.). PubMed; වසන්තය. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554336/

 

Sassack, B., & Carrier, JD (2020). ව්‍යුහ විද්‍යාව, පිටුපස, ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළ. PubMed; StatPearls ප්‍රකාශනය. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557616/

වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන